2 Eylül 2021

İkale Sözleşmesiyle Ayrılanlara Piyango Vurdu

İkale sözleşmesiyle ayrılanlara piyango vurdu. Başvurular başladı bile. Peki nasıl yapacaksınız?

27/3/2018 tarihinden önce işveren ve işçi aralarındaki iş akdini İKALE Sözleşmesi ile sonlandırmış olan çalışanlar ile yine mahkemeden önce ARABULUCU kararıyla verilen iş sonlandırma ( ayrılma ) tazminatları ve işe iade davaları sonucu işveren tarafından işe başlatılmayan çalışanların mahkemenin hükmettiği max. 8 maaş ve boşta geçirilen sürelere ilişkin max.4 ay tutarındaki ödemelerden yapılan gelir vergisi kesintilerini 30 Ocak 2019 tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7162 kanun ile alabilmelerine imkan tanınmıştır.

İşini kaybetmiş ve hala iş bulamamış olan bu durumdaki çalışanlara bir nefes oldu diyebiliriz. İş bulanlar için sorun ,yok ancak halen çok sayıda çalışan mevcut ekonomik şartlardan dolayı maalesef iş bulmakta zorlanıyor..

 

Önemli bir husus da 5 yıllık zamanaşımı süresidir. Yasanın yürürlüğe girdiği 30.01.2019 tarihinden geriye dönük 5 yıl içinde ayrılanları kapsıyor.

Bazı gazetelerde maalesef yanlış haberler nedeniyle işyerinden sadece kıdem ve ihbar tazminatı alan çalışanlarda yasadan yararlanacağını ümit ederek vergi dairelerinin yolunu tuttular. Bu sabah İstanbul Gayrettepe’deki Büyükmükellefler vergi dairesinde bu heyecanla gelip ancak eli boş dönen insanları üzülerek gördüm.

Zaten mevcut yasalarda Kıdem Tazminatından herhangi bir gelir vergisi kesintisi yok. İhbar ödemelerinden ise gelir vergisi kesiliyor ancak çıkan yasa bunu kapsamıyor.

 

MADDE 4 – 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

Peki bu durumda olanlar ödemelerini nasıl alacaklar ?

Öncelikle işveren hangi vergi dairesine bağlı ise başvuru oraya yapılacak.

Çalışanlar aşağıdaki örneğe benzer şekilde bir dilekçe ile bizzat kendileri veya vekalet verdikleri avukatları aracılığıyla başvurabilecekler.

Yine İKALE SÖZLEŞMESİ  ile tazminatı gösteren BORDRO örneğiden 1’er  adet de dilekçe ekine konulacak.

Evraklar teslim edilirken Evrak Kayıt bölümüne kayıt yaptırılarak barkodlu takip no alınıyor ve ilgili dairedeki yetkiliye teslim ediliyor.Teslim edilen dilekçeden mutlaka barkodlu bir nüsha mutlaka fotokopiyi takip için alın.

Vergi dairesindeki yetkililer ödemelerin 2-3 ay içinde yapılacağını bildiriyor. Benim gittiğim Büyükmükellefler vergi dairesinde yasadan önce yapılan 7.000 başvuru olduğu söylendi.Burada herkes parayı bir an önce almak istiyorsa acele etmeli sistem FİFO( First in First out ) yani  ilk giren ilk çıkar şeklinde işlediği için önem arzediyor.

Sonucu sizin takip etmeniz gerekiyor.Vergi dairesi hiçbir şekilde sonuçlandığından haber vermiyor.Banka hesabınızdan da takip mümkün ancak atlanma durumu yaşanmaması adına tel ile vergi dairesinden bilgi alabilirsiniz.

Bu durumda olan tüm çalışanlara hayırlı olsun,iyi günlerde harcasınlar ..

Sevgiyle kalın,

DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

30 Ocak 2019 tarih 30671 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7162 sayılı kanunla işveren ve işçi arasında yapılan İKALE Sözleşmeleri kapsamında anlaşarak işten ayrılmaları durumunda çeşitli isimler altında ödenen tazminatlardan daha önce yapılan gelir vergisi kesintilerinin iadesine ilişkin kanundan yararlanmak istiyorum.

 ……………. tarihinde İkale Sözleşmesi  ( ekte ) ayrıldığım …………………………….A.Ş / LTD. …………………………………………………………………adresi ,Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler Vno:……………………. Mersis No:………………………………. ayrılma tazminatı olarak ekteki bordroda görüleceği üzere tarafıma ödenen …………………TL toplam ayrılma tazminatımdan kesilen ……………… TL gelir vergisinin aşağıdaki banka hesabıma yatırılmasını rica ederim.

Saygılarımla

 

İsim Soyad

 

TC No:…………………………….

Adres:

……………………………………..

Banka Hesap IBAN No……………………………………….

EKLER :

  • İkale Sözleşmesi Örneği
  • Ödemeye Ait Bordro Örneği