İlk İşim kitabı; insanların gerçek kariyerlerine başlamadan önce, çocukluk veya gençlik dönemlerinde edindikleri ilk iş deneyimlerini okuyucuyla buluşturuyor.

İlk İşim kitabı; insanların gerçek kariyerlerine başlamadan önce, çocukluk veya gençlik dönemlerinde edindikleri ilk iş deneyimlerini okuyucuyla buluşturuyor. Yazarların anne-babalara ve gençlere yönelik mesajlarını, alanda yürütülmüş yerli ve yabancı araştırmaların bilgilerini de paylaşıyor. Topluma ayna tutan gerçek yaşam öyküleri arasında yazarların kendi ilk iş deneyimlerini de okuyucunun ilgisine sunuyor.İlk İşim kitabı; insanların gerçek kariyerlerine başlamadan önce, çocukluk veya gençlik dönemlerinde edindikleri ilk iş deneyimlerini okuyucuyla buluşturuyor. Yazarların anne-babalara ve gençlere yönelik mesajlarını, alanda yürütülmüş yerli ve yabancı araştırmaların bilgilerini de paylaşıyor. Topluma ayna tutan gerçek yaşam öyküleri arasında yazarların kendi ilk iş deneyimlerini de okuyucunun ilgisine sunuyor.

 

İlk İşim kitabı; maddi ihtiyaçları olmasa da, gençlerin psikolojik bağışıklık sistemini onları çalışmaya teşvik ederek geliştirmeyi, ailelerin çocuklarına aşırı korumacı yaklaşmaktan kaçınmalarını sağlamayı, gençleri erken yaşlardan itibaren hayat amaçları hakkında düşündürmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

Bu kitap üç yıla yakın sürdürülen, uzun soluklu bir çalışma ile hazırlandı. Gönüllü yazı katkısı için 163 kişiyle iletişim kuruldu, 97 kişi deneyimini paylaştı ve 86 yazının belirlenen ölçütlere uyduğu saptandı. Deneyimlerin ilgi çekiciliği, öğreticiliği, stajla sınırlı olmaması, deneyim sahiplerinin cinsiyet dağılımı gibi birden çok seçim ölçütü değerlendirildi. Kitabın uzunluğu ve okunma kolaylığı da göz önüne alınarak 54 yazıya kitapta yer verildi. Gönüllü her katkı değerli olduğu için, yazı sahiplerinin izni alınarak kitapta yer verilemeyen yazılar bu web sitesine taşınıyor. Böylelikle, ilk iş deneyimleri dijital ortamda hayat buluyor.

Kitap hakkında daha detaylı ilgi ve satınalmak için:
https://www.ilkisim.net